quantadelic

Bitcoin Logarithmic Curves Oscillator

This a companion indicator for the Bitcoin Logarithmic Growth Curves indicator.

This is an oscillator version of the above. When the indicator is at / near 1 then Bitcoin price is at / near the upper range of its long-term logarithmic growth trend. When at / near 0 then price is at / near the lower range of that trend.

This indicator only works with the BLX Brave New Coin Index (ticker:BLX) and only on 1 day, 3 day, or 1 week timeframes.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?