FxCloudTrader

Candlestick - Kicker Pattern

Not many candlestick patterns hurt traders on the other side of the trade more than this signal, when it happens, think of it as kicking in the teeth, the pain is real.

An upwards signal is painted when you have a two-bar formation, the one on the left is a bearish one whereas the successive one is bullish, when you have fat bodies in both candles, meaning the open is close to the high and the close is close to the low for the first candle, while the open is close to the low and the close is close to the high for the adjacent candle, the pain is ever more excruciating, the other important condition is the open of the first candle must be lower than the open of the latter one.

The downwards signal is vice versa of the upwards signal.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?