LonesomeTheBlue

Multi Time Frame Candles with Volume Info / 3D

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello Traders,

This is my second Multi Time Frame Candles script but with this new one, you will have some new features such volume info, remaining time to close of higher time frame candle and also developed using new features of Pine such array of lines. also I tried to make it 3D for better visualization ;) also it shows new highs/lows / breakouts.

I tried to make many things optional, so you can change almost everything using options.

What you can change using options:

- Higher time frame
- Number of Candles
- Candle Colors Up/Down
- Wick Color
- Volume colors Up/Down
- Text color of Remaining Time
- Shadow Color
- Background color
- Start bar of the candles (so you can see many higher times frame candles in same window)
- 3D effect, by default it's enables but you can disable 3D viewLets see some examples:

Remaining time:

Breakouts:

You can combine different higher time frames:

if you don't want 3D view then combining different higher time frames:

You can change background color:


Enjoy!
Versionsinformation:
Alerts added for "New High" and "New Low"
Versionsinformation:
Fixed a typo that is used for the volume info
Versionsinformation:
transp removed

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?