HPotter

OKX: MA Crossover

EXAMPLE Scripte from my stream , how to use OKX webhooks for create strategy on Pine with real\demo trading on your OKX account. This strategy only for test the functional forward orders to OKX. The backtest not included commisions and other.

OKX MA Crossover. This strategy generate JSONs for place orders on the exchange by alerts and webhooks.

In the script 2 function to generate entry and exit orders, and input parameters that needed for setup exchange.

Use it for test this stack and to write you own strategy for trade on the OKX Exchange.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?