chervolino

Dynamic Reactor [CHE]

This simple Pine script is an implementation of the Dynamic Reactor indicator. The indicator is designed to dynamically adjust to market conditions and identify trend reversals.

The indicator takes one input parameter: the length of the Dynamic Reactor. The script calculates the high, low, and midpoint values of the Dynamic Reactor using a simple moving average (SMA) function. The plot colors are determined by the current price in relation to the high and low values. If the price is above the high value, the plot is colored green. If the price is below the low value, the plot is colored red. Otherwise, the plot is colored gray. The area between the high and low values is filled with a transparent color to help visualize the range of the indicator.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?