beskrovnykh

Multi TF Trend Indicator


...Mark Douglas in his book Trading in the Zone wrote

The longer the time frame, the more significant the trend, so a trending market on a daily bar chart is more significant than a trending market on a 30-minute bar chart. Therefore, the trend on the daily bar chart would take precedence over the trend on the 30-minute bar chart and would be considered the major trend. To determine the direction of the major trend, look at what is happening on a daily bar chart. If the trend is up on the daily, you are only going to look for a sell-off or retracement down to what your edge defines as support on the 30-minute chart. That's where you will become a buyer. On the other hand, if the trend is down on the daily, you are only going to look for a rally up to what your edge defines as a resistance level to be a seller on the 30-minute chart. Your objective is to determine, in a downtrending market, how far it can rally on an intraday basis and still not violate the symmetry of the longer trend. In an up-trending market, your objective is to determine how far it can sell off on an intraday basis without violating the symmetry of the longer trend. There's usually very little risk associated with these intraday support and resistance points, because you don't have to let the market go very far beyond them to tell you the trade isn't working.


The purpose of this indicator to show both the major and minor trend on the same chart with no need to switch between timeframes

Script includes
  • timeframe to determine the major trend
  • price curve, close price is default, but you can pick MA you want
  • type of coloring, either curve color or the background color

Implementation details
  • major trend is determined by the slope of the price curve

Further improvements
  • a variation of techniques for determining the major trend (crossing MA, pivot points etc.)
  • major trend change alerts

Thanks @loxx for pullData helper function
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?