RicardoSantos

FunctionGenerateRandomPointsInShape

Library "FunctionGenerateRandomPointsInShape"
Generate random vector points in geometric shape (parallelogram, triangle)

random_parallelogram(vector_a, vector_b) Generate random vector point in a parallelogram shape.
  Parameters:
    vector_a: float array, vector of (x, y) shape.
    vector_b: float array, vector of (x, y) shape.
  Returns: float array, vector of (x, y) shape.

random_triangle(vector_a, vector_b) Generate random vector point in a triangle shape.
  Parameters:
    vector_a: float array, vector of (x, y) shape.
    vector_b: float array, vector of (x, y) shape.
  Returns: float array, vector of (x, y) shape.

Pine library

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Want to use this library?

Copy the following line and paste it in your script.