Marknadsgeometri

Marknadsgeometri

Geometrisk analys baseras på övertygelsen om att marknaden överensstämmer med geometriska principer som tar hänsyn till både pris och tid. Denna analysform är avancerad och använder innovativa verktyg och tekniker. Grundaren av geometri i handel är W.D. Gann som använde vinklar, kvadrater och andra geometriska konstruktioner i sina prognosmetoder och introducerade ett helt nytt sätt att tänka på marknadsanalyser till den finansiella världen.
 
Det finns flera typer av marknadsgeometri. Pitchforks är ett allmänt använt verktyg som, baserat på en kanal ritas på stora pivot, den beräknar en medianlinje som ger ett annat perspektiv på marknadens geometri. Denna medianlinje är nyckeln, varför pitchforks ofta kallas medianlinjemetoden. För vissa kartor är raka linjer för begränsade. De tar marknadsgeometrin till en annan nivå genom att använda bågar, cirklar och spiraler. De mäter marknadens geometri, pris och tid och tillåter en trader att passa förhandsvärdet och sedan förutse framtida rörelser baserat på potentiella support, motstånd eller vändpunkter.