robbatt

lib_zig

robbatt Uppdaterad   
Library "lib_zig"
Object oriented implementation of ZigZag

method tostring(this, date_format)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    date_format (simple string)

method update(this)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)

method draw(this, colors)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    colors (PivotColors type from robbatt/lib_pivot/19)

Zigzag
  Fields:
    max_pivots (series__integer)
    hldata (|robbatt/lib_pivot/19;HLData|#OBJ)
    pivots (array__|robbatt/lib_pivot/19;Pivot|#OBJ)
Versionsinformation:
v2 added drawing functions, abstraction, and extended demo

Added:
method has_new_pivot(this)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)

create_config(base_line_args, base_label_args, simple_color)
  Parameters:
    base_line_args (LineArgs type from robbatt/lib_plot_objects/12)
    base_label_args (LabelArgs type from robbatt/lib_plot_objects/12)
    simple_color (color)

method set_config(this, config)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    config (ZigzagConfig)

method get_line_args(this, mode)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    mode (int)

method get_label_args(this, mode)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    mode (int)


method get_abstraction(this, config)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    config (ZigzagConfig)

method draw_continous(this, live)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    live (bool)

ZigzagConfig
  Fields:
    hh_line_args (|robbatt/lib_plot_objects/12;LineArgs|#OBJ)
    lh_line_args (|robbatt/lib_plot_objects/12;LineArgs|#OBJ)
    hl_line_args (|robbatt/lib_plot_objects/12;LineArgs|#OBJ)
    ll_line_args (|robbatt/lib_plot_objects/12;LineArgs|#OBJ)
    hh_label_args (|robbatt/lib_plot_objects/12;LabelArgs|#OBJ)
    lh_label_args (|robbatt/lib_plot_objects/12;LabelArgs|#OBJ)
    hl_label_args (|robbatt/lib_plot_objects/12;LabelArgs|#OBJ)
    ll_label_args (|robbatt/lib_plot_objects/12;LabelArgs|#OBJ)

ZigzagSignals
  Fields:
    double_pivot (series__bool)
    extra_pivot (series__bool)
    direction_change (series__bool)
    extra_abstract_pivot (series__bool)

Updated:
method update(this, ref_highest, ref_lowest, add_intermediate_fractals_on_force, ignore_double_pivots_in_trend_direction)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    ref_highest (float)
    ref_lowest (float)
    add_intermediate_fractals_on_force (bool)
    ignore_double_pivots_in_trend_direction (bool)

method draw(this, live)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    live (bool)
Versionsinformation:
v3 version bump lib_pivot
Versionsinformation:
v4 version bump to lib_pivot v32
Versionsinformation:
v5 version bump to lib_pivot v33
Versionsinformation:
v6 added flag for update of last/unconfirmed pivot
Versionsinformation:
v7 update to lib_plot_objects v13 and lib_pivot v34
Versionsinformation:
v8 version bump to lib_plot_objects v35 and lib_pivot v14
Versionsinformation:
v9 version bump to lib_plot_objects v15 / lib_pivot v36
Versionsinformation:
v10 added candle data to each pivot + version bump to lib_plot_objects v16 and lib_pivot v38
Versionsinformation:
v11 version bump lib_plot_objects v17, lib_pivot v39
Versionsinformation:
v12 version bump lib_plot_objects v18 and lib_pivot v40
Versionsinformation:
v13 version bump lib_plot_objects v19, lib_pivot v41
Versionsinformation:
v14 update version of lib_priceaction v6, lib_plot_object v23, lib_pivot v43
Versionsinformation:
v15 version bump lib_plot_objects v25 and lib_pivot v44
Versionsinformation:
v16 version bump to lib_plot_objects 32, lib_pivot 45, changed processing to native chart.point objects. Removed custom Point type
Versionsinformation:
v17, version bump lib_plot_objects v34, lib_pivot v47
Versionsinformation:
v18 version bump lib_plot_objects v35 and lib_pivot v48
Versionsinformation:
v19 version bump lib_plot_objects v36, lib_pivot v49
Versionsinformation:
v20 update auf lib_pivot v50 und lib_plot_objects v36, removed initPivots, not integrated in ZigZag init, added reset function for signals, used internally on update

Added:
method reset(this)
  Namespace types: ZigzagSignals
  Parameters:
    this (ZigzagSignals)

Removed:
method initPivots(this)
Versionsinformation:
v21 fixed line updates for alternative trend change signals
Versionsinformation:
v22 added add_next (point, candle) and update_last (point, candle) , also added specific error detection via runtime error for these, since they seem to cause the most trouble for users

Added:
method update_last(this, price, candle)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    price (float)
    candle (Candle type from robbatt/lib_plot_objects/36)

method add_next(this, pivot)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    pivot (Pivot type from robbatt/lib_pivot/50)

method add_next_lowest(this)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)

method add_next_highest(this)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
Versionsinformation:
v23 update to lib_pivot v51

Updated:
method update_last(this, price, candle, force_update)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    price (float)
    candle (Candle type from robbatt/lib_plot_objects/36)
    force_update (bool)

method add_next(this, pivot)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)
    pivot (Pivot type from robbatt/lib_pivot/51)
Versionsinformation:
v24 fixed drawing issue for special candle constellation
Versionsinformation:
v25 added fix for drawing double pivots
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.