m.moerman58

True Bitcoin Value USD - Mario M

m.moerman58 Uppdaterad   
The average mining costs of one bitcoin equals to the true intrinsic value

Globally, the Bitcoin network uses around 0.5% of the world’s electrical power supply.

The sheer amount of electrical power and complex hardware required to operate a mining farm has intrinsic value.
This gives bitcoin a fundamental cost to create, and thus intrinsic value.
Versionsinformation:
No Drawings
Versionsinformation:
Update 01/2023
Versionsinformation:
Update 02/2023
Versionsinformation:
No Drawings
Versionsinformation:
*Weekly update instead of monthly*
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?