forexpirate

Correlation of chart symbol to different Index-ETF-currency

Script plots correlation of chart symbol to a variety of indexes, symbols, equities. ** Original idea was to find Bitcoin correlation, which I did not. Built in correlations are: Nikie, DAX, SPY, AAPL, US Dollar, Gold, EURUSD, USDCNY, EEM, QQQ, XLK, XLF, USDJPY, EURGBP
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study(title="BITCOIN Index-ETF-currency Corr",  shorttitle="BITCOIN Index-ETF-currency Corr")
// Add the inputs
l = input(title="Length", type=integer,  defval=20, minval=5)

p0 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="JPN")
p1 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="DAX")
p2 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="amex:SPY")
p3 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="NASDAQ:aapl")
p4 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="usdollar")
p5 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="amex:gld") 
p6 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:EURUSD")
p7 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:usdcny")
p8 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="amex:eem")
p9 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="NASDAQ:qqq")
p10 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="amex:xlk")
p11 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="amex:xlf")
//p12 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:usdcnh")
p13 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:usdjpy")
p14 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:eurgbp")

s0= security(p0, period, close)
s1= security(p1, period, close)
s2= security(p2, period, close)
s3= security(p3, period, close)
s4= security(p4, period, close)
s5= security(p5, period, close)
s6= security(p6, period, close)
s7= security(p7, period, close)
s8= security(p8, period, close)
s9= security(p9, period, close)
s10= security(p10, period, close)
s11= security(p11, period, close)
//s12= security(p12, period, close)
s13= security(p13, period, close)
s14= security(p14, period, close)
// Calculate correlation and slopes
corr0 = correlation(close, s0, l)
corr1 = correlation(close, s1, l)
corr2 = correlation(close, s2, l)
corr3 = correlation(close, s3, l)
corr4 = correlation(close, s4, l)
corr5 = correlation(close, s5, l)
corr6 = correlation(close, s6, l)
corr7 = correlation(close, s7, l)
corr8 = correlation(close, s8, l)
corr9 = correlation(close, s9, l)
corr10 = correlation(close, s10, l)
corr11 = correlation(close, s11, l)
//corr12 = correlation(close, s12, l)
corr13 = correlation(close, s13, l)
corr14 = correlation(close, s14, l)
// SMA calc


plot(corr0,color=red,title="Japan")
plot(corr1,color=silver,title="Germany")
plot(corr2,color=white,title="SP500")
plot(corr3,color=maroon,title="Apple")
plot(corr4,color=purple,title="US Dollar")
plot(corr5,color=green,title="Gold")
plot(corr6,color=lime,title="EURUSD")
plot(corr7,color=olive,title="USDCNY")
plot(corr8,color=yellow,title="EEM")
plot(corr9,color=navy,title="Nasdaq")
plot(corr10,color=teal,title="Tech ETF")
plot(corr11,color=orange,title="Fin ETF")
//plot(corr12,color=aqua,title="")
plot(corr13,color=silver,title="USDJPY")
plot(corr14,color=white,title="EURGBP")