FX_masa

MTF Heikinashi Bar

OVERVIEW
This indicator shows whether Heikin Ashi is up or down, represented by a bar. This indicator is compatible with MTF.

CONCEPTS
What do you want to know about market analysis?
Do you want a hard analysis? You can look for it.
All I want to know is whether the commonly known technical analysis is 'UP' or 'DOWN'.
All I want to know is whether the current market price is going up or down. Not only for the current, but also for the monthly, weekly, and daily status.
I want to make a decision in a moment. Without even thinking about it.
That is why I created a color-coded bar indicator to show the status.
No need to frown anymore.

DETAILS
Heikin means average. Ashi means legs. In this case, it means a candle.
Close = (Close + Open + High + Low) / 4
For more information, click here.
https://tradingview.com/scripts/?solutio...

Heikin Ashi Up ⇒ green
Heikin Ashi Down ⇒ red

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?