Bitduke

Voss Strategy (Filter + Trend Indicator) [Bitduke]

Created strategy based on Voss Predictive Filter, implemented by TradingView user e2e4mfck.

Voss Predictive Filter

This is a relatively new filter from John F. Ehlers’ article, “A Peek Into The Future .” Ehlers describes the calculation of a new filter that could help signal cyclical turning points in markets.

But filter has a negative group delay and while an indicator based on it cannot actually see into the future, it may provide the trader with signals in advance of other indicators.

In mentioned article he tested filter on SPY and at one point in time "it went into a trend mode in January 2019, and the cycle signal failed miserably, signaling a short position during the runup. <...> The only way to minimize the impact of this condition is to employ an additional trend detector."

Thus I've added another Ehlers' based trend based indicator Instantaneous Trendline (thanks to LazyBear for implementation) to minimize the impact of the trend mode and got a good results on XBTUSD pair 4h.

Backtest:
> Range: 2016 - 2020
> XBTUSD
> 4h
> ~20% drawdown
> Sharpe (0.361, not too impressive)

I think it can be improved with Risk Management system and experimenting with various trend following indicators.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?