leongziqi

KDJ-RSI Buy/Sell Signal ver. 1

It is an indicator combining the RSI indicator and KDJ indicator.

Buy signal will triggers when:
RSI signal positioning below 25
J value crosses below 0

Sell signal will triggers when:
RSI signal positioning above 85
J value crosses above 100

***********
Please take note that this indicator may be not accurate for every chart in the crypto market, but it is most appropriate to use it in BTC/USDT charts, mainly for 1h, 4h, and 1d candles. Not recommended to use it for 1m or 15m leverage trades, this indicator might be altered by FOMO sentiment.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?