Dereek69

PERP comparison

Dereek69 Uppdaterad   
Compare the strength of the assets:
ALTPERP
MIDPERP
SHITPERP
ETH
BTC

on the FTX echange.

If the timeframe is < 1hr the indicator resets every funding round (8 hrs)
If the timeframe is > 1hr the indicator resets every week
Versionsinformation:
fixed the plots to make it look clearer
Versionsinformation:
Added a check for timeframes of 1d and higher
And fixed the colors
Versionsinformation:
If you like this script please use my reflink to trade
ftx.com/

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?