laptevmaxim92

Hull MA & Warning Zones & Buy/Sell Arrows

This moving average, in contrast to the standard, shows a slowdown of the current trend - it draws additional zones of yellow color. These zones show a possible trend reversal by 1-2 bars earlier than the standard Hull moving average . Additionally, there are arrows to enter a position and the second is the same MA for another timeframe, which can be selected in the settings.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?