Kliphten

Hammers

Kliphten Uppdaterad   
Plots an arrow above a hammer candle or candle with big lower wick. Yellow signifies a candle with higher than average volume. Blue is a lower than average volume candle. Hammers/Lower Wick candles are best after a drop in price or near bottoms.
Versionsinformation:
Previously was only marking hammers that had a larger range than the previous candle. Now marking all hammers. If range is less than previous candle, indicator is on bottom of candle. If range is greater than previous candle, indicator is on top of candle.
Versionsinformation:
Updated name.
Versionsinformation:
Updated how top wick is compared to candle.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?