mmoiwgg

Fish Sniper - Trendicator

This is a modified version of the Fisher Indicator.

How to use:

If you see the white stream crossing up or down on the dotted/dashed hlines then you are seeing the price and trend heading that direction. The green bars indicate an optimal long position, and the red bars indicate a short or an exit position. The green and red bars show when the white stream passes just above or below the ZERO line (dashed Aqua line).

While entering/exiting on the green/red bars generally a good strategy, it's good to look at the bigger picture and see how far the white stream has traveled to reach the ZERO line. You can often avoid trading on a sideways market if you notice smaller movements on the white stream.

This indicator will also draw a grey candle on your chart to signal it's time to exit a long trade and it will draw a purple candle when it's time to enter a long.

I mostly use this indicator as an additional confirmation to enter or exit an open position, it's worked well for me in avoiding some big drops in my crypto trading and entering early on some nice uptrends.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?