xfuturesgod

Bull Flag Detection

The FuturesGod bull flag indicator aims to identify the occurrence of bull flags.

Bull flags are a popular trading pattern that allows users to gauge long entries into a given market. Flags consist of a pole that is followed by either a downward or sideways consolidation period.

This script can be used on any market but was intended for futures (NQ, ES) trading on the intraday timeframe.

The script does the following:

1. Identifies the occurrence of a flag pole. This is based on a lookback period and percentage threshold decided by the user.

2. Marks the consolidation area after the pole occurrence using swing highs and swing lows.

3. Visually the above is represented by a shaded green area.

4. When a pole is detected, it is marked by a downward off-white triangle. Note that if the percentage threshold is reached several times on the same upward climb, the script will continue to identify points where the threshold for pole detection is met.

5. Also visualized are the 20, 50 and 200 period exponential moving averages. The area between the 20 and 50 EMAs are shaded to provide traders a visual of a possible support area.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?