sskcharts

VOLD-MarketBreadth-Ratio

This script provides NASDAQ and NYSE Up Volume (volume in rising stocks) and Down Volume (volume in falling stocks) ratio. Up Volume is higher than Down Volume, then you would see green label with ratio e.g 3.5:1. This means Up Volume is 3.5 times higher than Down Volume - Positive Market Breadth. If Down Volume is higher than Up Volume, then you would see red label with ratio e.g -4.5:1. This means Down Volume is 4.5 times higher than Up Volume.

For example, ratio is 1:1, then it is considered Market Breadth is Neutral.

PS: Currently TradingView provides only NASDAQ Composite Market volume data. I have requested them to provide Primary NASDAQ volume data. If they respond with new ticket for primary NQ data, I will update the script and publish the updated version. So if you have got similar table on ToS, you would see minor difference in NQ ratio.Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?