Hotchachachaaa

TMA Legacy - "The Arty"

This is a script based on the original "The Arty" indicator by PhoenixBinary.
The Phoenix Binary community and the TMA community built this version to be public code for the community for further use and revision after the reported passing of Phoenix Binary (The community extends our condolences to Phoenix's family).

The intended uses are the same as the original but some calculations are different and may not act or signal the same as the original.

Description of the indicator from original posting.
This indicator was inspired by Arty and Christy .
Release Notes: Fixed an error in the code that wasn't turning off the trend fill from settings.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?