LonesomeTheBlue

Support Resistance MTF

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello Traders,


This is Support Resistance script that uses Multi Time Frame . While getting Close/Open/High/Low values of Higher Time Frames the script does NOT use Security function, instead it calculates them.

while choosing Higher Time Frame, you can use "Auto" option so it uses predefined Higher Time Frames, or you can choose the Higher Time Frame Manually from the list. options for HTF => 15mins, 30mins, 60mins, 120mins, 180mins, 240mins, 720mins, Day, Week, 2 Weeks, Months, 3 Months, 6 Months, 12 Months.

You have option to use High/Low or Close/Open values while calculating support resistance levels.

"Period for Highest/Lowest Bars" option is used as loopback period to check if it's Highest/lowest bars. smaller numbers = more sensitive result.

You have option for transparency and coloring of support/resistance levels/zone => Red, Lime, Blue, White, Black, Olive, Gray


An example for 15 min chart, 4hours selected as HTF

You can set transparency and colors as you wish:

You can choose Close/Open prices while calculating S/R levels instead of High/Low


Enjoy!
Release Notes: "Extend Lines" option added. (user request)
Release Notes: color option changed/improved and unnecessary parts removed
transp usage in fill() function removed
Release Notes: updated

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?