loxx

Clutter Fitler [Loxx]

Clutter Fitler is a simple indicator to demonstrate a clutter filter. The purpose of this technique is to filter useless noise.

What is a Clutter Filter?
For our purposes here, this is a filter that compares the slope of the trading filter output to a threshold to determine whether to shift trends. If the slope is up but the slope doesn't exceed the threshold, then the color is gray and this indicates a chop zone. If the slope is down but the slope doesn't exceed the threshold, then the color is gray and this indicates a chop zone. Alternatively if either up or down slope exceeds the threshold then the trend turns green for up and red for down. Fro demonstration purposes, an EMA is used as the moving average. This filtering technique will be used for future indicators.

Included
  • Bar coloring

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?