Lemrin

Security() Correction - Realtime vs. Historical Bars

Problem
Pine's implementation of the security() function behaves differently in realtime vs. historical bars. Specifically, for historical bars, calling security() for a time frame (TF) larger/slower than the current chart's TF will return information about the last completed bar of the higher TF. However, for realtime bars (i.e. if you allow the chart to continue to plot in realtime), security() returns information about the presently in-progress bar of the higher TF. Clearly, this leads to discontinuity that is arbitrarily dependent upon when the user last loaded or refreshed the chart.

Solution
Fortunately, after understanding the problem, solving it is trivial: use security() normally for historical bars, but switch to explicitly requesting prior candle bars once the indicator is operating on realtime bars. I leave the source open here for any to use as they see fit. For testing, I include an input to allow switching back and forth between standard and corrected behavior.

Figure 1 displays the standard behavior we see in security() calls, and Figure 2 displays the behavior after my correction:

Figure 1: Typical security() behavior in Pine

Figure 2: Corrected security() behavior, forcing historical and realtime bars to refer to the same higher TF bar offset.

I publish this mostly as a reminder to myself, so I will not forget and then have to figure it out again next time it comes up in my scripting.

V21: Initial release.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?