rodrigo.aprieto

High Low Yesterday

rodrigo.aprieto Pro Uppdaterad   
My friends, this is a very simple script, but it has some work to function the way it currently does.

Basically it prints the HIGH and LOW from previous day into the current day. This forms like a channel.
It's useful to visually detect when the price cross over the yesterday's high, or close under yesterday's low.

You can activate/deactivate colors as input parameter:
- Price above a previous high: fills green.
- Price below a previous low: fills red.
- Price inside previous low/high: fills blue.

Hope this helps to you too.
This only works for intraday resolutions only (less than 1D)

More to come: I'm working to include pre-market low/high for the current trading day.


Release Notes:
  • Added the ability to select another resolution to plot the previous high and previous low. Previously it was limited to yesterday's high/low (according to the name of the script). Several users have requested this should be useful.
  • Added support to create alert conditions. You can now create three different alerts with this script: Breakout Previous High, Breakout Previous Low and Breakout Rejected.

Thanks so much to all the users that are using and reporting improvements to this indicator.

Happy trading!
Rodrigo

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?