ThePuma

CCV Crypto Margin Positions Via Bitfinex

ThePuma Uppdaterad   
Allows you to change between multiple assets to see open longs versus shorts. Includes BTC, ETH, LTC, TRX and more. You can also choose the quote pair of USD or BTC to get an idea for Bitmex assets as well. If you choose BTC on a BTC quote the USD positions will appear. All other assets will show the BTC paired positions.

Like and follow for more free scripts in the future.
Versionsinformation:
Update includes BAB longs and shorts as well as a default to an average percentage of longs versus shorts for the top three majors against USD.

To clarify, when MAJOR THREE is selected, this will only be USD pairing and it will display a percentage of longs and shorts averaged between ETH, BTC and XRP. If you change to the BTC quote currency, this will not change. BTC and MAJOR THREE both default to USD positions. All other coin selections offer the open BTC positions.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?