barnabygraham

Fear and Greed Index

barnabygraham Uppdaterad   
I couldn't find one based on the original, so I made my own, it's not quite identical, but it does the job.

Red = greed
Green = fear

I updated a lot of the subcomponents and fixed a bug. I've reduced the smoothing to 1, it was previously 5 if you prefer smoother signals. Also added a McClellan oscillator.

I've commented out the plotting of individual sub-components, just uncomment them to see what they do. Some look like pretty useful indicators on their own.

Enjoy!
Versionsinformation:
Added built in divergence lines and bollinger bands. Made some minor changes.

Regarding the divergence lines, the fear and greed index which this is based on is, apparently, supposed to be a market timing indicator, although it may well be better off being used as a momentum indicator. Because of this I am not certain that the upper divergence lines should be red to indicate bearish divergences and green for bullish ones. Let me know if you have any thoughts about that.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?