LonesomeTheBlue

Breakout Finder

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Helo All,

I got many requests for a Breakout script and here it's. This script searches the breakouts/breakdowns and draw square if there is one.

The options:
"Period" is used to find Pivot Points
"Max Breakout Length" is the maximum length to search breakouts
"Threshold Rate %"
is channel width of the breakout area. calculated using highest/lowest of last 300 bars.
"Minimum Number of Tests" is the minimum number of tests that the Price tried to break the S/R level
and some options for coloring and linestyle

Lets see some examples:

in this example "Minimum Number of Tests" is 2 so the Price must have tested to break resistance area 2 times and then it breaks it as seen in the screenshot:

in following example Threshold rate is %10, so the channel width is very big:

as you can see in followinf screenshot you can choose different colors and line styles:

Alerts added ;)


Enjoy!
Versionsinformation:
Fixed.
Versionsinformation:
Explanation added
Versionsinformation:
updated

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?