Bob-Lablaw

Multi-Volume

Bob-Lablaw Uppdaterad   
This indicator displays volume in several formats:

Volume Bar Format:
  • Normal Volume: Shows the normal volume bar colors based on each candle's price direction
  • Up/Down Volume: Breaks down each volume bar into buying volume (volume added when price goes up) and selling volume (volume added when price goes down)
  • Volume Pressure: Breaks down each volume bar based on the length of the candle and its "pressure wick". See below for more information.

Flip Down Volume:
The down volume bar will be displayed below the center line.

Show Delta:
When selected with "Up/Down Volume" or "Volume Pressure", a small line will be displayed at the net volume (difference between up and down volume).

Projected Volume:
Instead of current volume, it will show expected volume at end of candle based on volume per second.

Volume Pressure:
On a green candle:
  • The red part represents the upper wick, the volume as the price comes back down from its high
  • The green part represents the rest of the candle, the volume as the price goes up from its low to the close

On a red candle:
  • The green part represents the lower wick, the volume as the price comes back up from its low
  • The red part represents the rest of the candle, the volume as the price goes down from its high to the close

To Update to Latest Version:
To update to the latest version, just close the indicator and add it again.
Versionsinformation:
Added SMA, EMA and HMA moving averages for volume. When the Down volume is flipped, it will show separate moving averages for Up and Down volume.
Versionsinformation:
Fixed problem with volume bars jumping around when switching between tickers. Added a hidden scale line that keeps them relatively consistent.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?