freedom_trader_

EMA Divergence

freedom_trader_ Premium Uppdaterad   
This script automatically calculates the divergence between your favorite exponential moving average and the current price (13 ema default).
Additionally, it displays the area in yellow once the first threshold gets reached (1.5% divergence default) and in red once the second threshold gets reached (1.5% divergence default).
Release Notes: Added the $ value instead of the percentage into the visual pane (now default value) and version with absolute values (now default) doesn't plot the negative bands.
Release Notes: Default mode back to percentage. First threshold default to 1.5% and second to 2.75% divergence.
Release Notes: Added a "Pullback Mode" where the maximum divergence among the 13ema on the 3mins, 13ema on the 10mins and VWAP will be displayed. There are two thresholds that help identify the divergence, so that yellow and red colors would help the trader understanding the percentage of divergence at a glance.
Release Notes: Bug fixing

Trade safe!

Roberto B
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?