Fred6724

Net New Highs/Lows (With visible code)

Fred6724 Uppdaterad   
Basically the same script than Carusolnsights but without hidding the lines of code...
"This indicator displays the net number of stocks on the Nasdaq Composite making 52-week highs or lows. For instance, if there are 60 new 52-week highs and 20 new 52-week lows, the net number will display 40 net new 52 week highs. This indicator is particularty useful in gauging what the breadth is of the Nasdaq.
Three days of net 52-week highs show a healthy market which is conducive to increasing exposure. This condition is highlighted with a green background.
Three days of net 52-week lows show an unhealthy market which is conducive to reducing exposure. This condition is high|lighted with a red background."
Versionsinformation:
- Removed a useless part of the code

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?