Sofien-Kaabar

Fibonacci Timing Pattern II

The Fibonacci Timing Pattern II is a price-based counter that seeks to determine medium-term reversals in price action. It is based on the following set of conditions:

* For a bullish Fibonacci timing signal II: The current close must be lower than the close prices from one and two periods ago. Simultaneously, the close price from two periods ago must be lower than the close price from three periods ago, and the close price from three periods ago must be lower than the close price from five periods ago. The Fibonacci sequence continues until the close price from thirty four periods ago which must be above the close price from fifty five periods ago.
* For a bearish Fibonacci timing signal II: The current close must be higher than the close prices from one and two periods ago. Simultaneously, the close price from two periods ago must be higher than the close price from three periods ago, and the close price from three periods ago must be higher than the close price from five periods ago. The Fibonacci sequence continues until the close price from thirty four periods ago which must be lower the close price from fifty five periods ago.

The signals of the pattern are ideally used in a sideways market or used in tandem with the trend (bullish signals are taken in a bullish market and bearish signals are taken in a bearish market).

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?