g33bianchi

Zlema Strateg Long 5m

Just putting this out there.

I created this Strategy based on Everget Zlema.

Opens long trade when Zlema changes color.

It is profitable as it is, but just putting it out to the community to see if someone else has ideas to make it better.

How to make this strategy better?

1. FInd a way to filter ranging bad trades.
2. Trades would be more profitable if entry point had an entry on the candle the zlema changes color.
3. I had to put TP 5 limit, but the optimal would be when the zlema changes color back to red (if ranging trades can we filtered that is).

In any case, just putting it out there, hope it is useful for someone, and I am open to suggestions.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?