LeviathanCapital

Open Interest Suite [Aggregated] - By Leviathan

This script is an all-in-one indicator that uses aggregated Open Interest data to plot OI candles, Open Interest Delta, OI x rVOL, and OI RSI. It also includes tools such as an OI Distribution profile, large OI increase/decrease coloring, a Stats Screener, and much more.

You can select and have the script plot the following:
- Open Interest in the form of OHLC candles
- Open Interest Delta in the form of a histogram
- Open Interest x Relative Volume in the form of a histogram
- Open Interest RSI in the form of a line

Additional features include:
- OI Distribution Profile (It shows the distribution of open interest in the visible range on y axis. This makes it easier to identify when Open Interest is relatively high or low and at which values most of the action took place)
- Stats screener (The screener includes the real-time net Open Interest value, Rekt Longs/Rekt Shorts based on large OI decreases and Aggressive Longs/Shorts based on large OI increases)
- Coloring (You can color OI Delta nodes, background and chart candles based on large OI increases/decreases)
- more

Instructions for the settings will be provided in the tooltips shortly.

Full credit goes to @KioseffTrading for the profile generation code.

Register and get access to exclusive scripts:
WOO X: referral.woo.org/7MY2
Bybit: partner.bybit.com/b/Leviathan
BingX: bingx.com/partner/Leviathan

Or buy me a coffee (TRC20):
TYvSEsDpNNNjnMUMtdDKQkWupzn3zfRCC6
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?