RedKTrader

RedK_Larry William's Trend

I'm not the author of this indicator or the concept behind it

i found this code - written for another platform - while researching "Larry William's Trend" - while i also couldn't find that specific keyword in the TV public library. So thought to bring this in.

Also unfortunately there was no coder details to give credit to with the code i found. it seems this may somehow be related to the famous SuperTrend - but i have no idea how they are connected. i simply ported this to Pine in my own way.

will be happy if this is useful to some traders who use these types of trend indicators. if you do find it useful, pls leave a comment here - or feel free to take this code and modify it in any further way for your specific need.

we continue to learn and explore new tools everyday. good luck!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?