tRADERlI-

Vegas channels

This indicator can plot vegas channel and EMA20. You can choose which time frame of the channels to display and also which channel to display, it can only show one channel and also two or three at the same time.
Release Notes: 1. Converted to English version.
2. Now you can choose which time frame (minutes) you want and the script will plot the ema. This feature can plot ema smoother than previous version.
Release Notes: Fixed a bug
Release Notes: Type in minutes when chart time frame is under daily, either type day, week or month in the correspond chart time frame.
Release Notes: Type in minutes when chart time frame is under daily, either type day, week or month in the correspond chart time frame.
Release Notes: Changed length algorithm
Release Notes: New Feature
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?