ZenAndTheArtOfTrading

Trailing Stop Alerts

This script is designed as an ATR-based trailing stop tool to assist in managing open positions.

Once you're involved in a profitable trade, if you add this script to your chart you'll be prompted to select a bar to begin trailing from.

You can then adjust the candle lookback distance for swing high/lows (7 by default), the ATR multiplier (1.0 by default), and the direction to trail (Long/Short).

You can also adjust the ATR period in the settings menu if you want to (14 period by default).

Once the script is added to your chart, it will begin drawing your trailing stop and you can then set up alerts.

Alert Options:
Any alert() function call: Will trigger an alert for both conditions (trailing stop updated, trailing stop hit)
Alert Conditions: Trailing Stop Update will trigger whenever the stop is updated, Trailing Stop Hit will trigger whenever the stop is hit.

Note: the alerts will only fire once per bar close and the trailing stop will not update on realtime bars.

My Resources Hub: theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: rebrand.ly/zmisc
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?