Dustin_D_RLT

EMAC - Exponential Moving Average Cross

EMAC - Exponential Moving Average Cross

This strategy is based in part on original 10ema Basic Swing Trade Strategy by Matt Delong: www.tradingview.com/u/MattDeLong/
Link to original 10ema Basic Swing Trade Strategy:
This is the Original EMAC - Exponential Moving Average Cross strategy built as a class for reallifetrading dot com and so has all the default settings and has not been optimized. I would not recommend using this strategy with the default settings and is for educational purposes only. For the fully optimized version please come back around the same time tomorrow 6/16/21 for the EMAC - Exponential Moving Average Cross - Optimized

If you have any questions feel free to reach out to me with a comment and I will try to get back to you quickly with a reply.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?