KivancOzbilgic

Kıvanç HL MTF

MULTIPLE TIME FRAME version of KIVANÇ HL Indicator:

Kıvanç HL indicator is a useful tool to define RESISTANCE and SUPPORT levels by analyzing previous HIGH and LOW levels od fibonacci lengths.

There are 3 lines HIGH, LOW and their exact average MID line.
Each line could be a significant support and resistance level due to the price action.
Breakouts are very important when supported by volume and new highs are expected when upward breakouts take place.

Version 2 has 4 more levels of lines calculated with Fibonacci constants between the HIGH and LOW lines.
Version 2 can be activated by cheching the box in the settings of the indicator.

Special thanks from me to MaviliM for developing such a great indicator and giving my name


creator: @mavilim0732 on twitter

Here's the link to the complete list of all my indicators:
tr.tradingview.com/u/KIVANCfr3762/

İndikatörü geliştiren: @mavilim0732 on twitter

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?