(Experimental)

I often use the ATR as a volatility filter, to get better entries or to just get a quick understand of the volatility when screening different stocks.

With this indicator you can use the ATR in a few different ways:

-- Dynamic ATR --

To get more comparability between stocks I use a dynamic/normalized ATR, so I've experimented with two different methods.
ATR% can be calculated using John Forman’s approach called Normalized ATR (ATR / Close * 100). Or it can be calculated using what I call "Non Forman",
where the normalization happens to the true range and not to the average true range (average of (TR / Close * 100)). I think this method is "cleaner",
though the difference between the two is minimal. For more on this see https://www.macroption.com/normalized-at...

You can chose between normal ATR (not normalized), Forman's normazation method, and "Non-Forman" normalization.

-- Smoothed ATR --

I originally used an ATR on a higher timeframe to get an idea of the overall volatility . But with higher time frames you always end up lag (or repainting
issues when combining into an indicator). So I expertimented on smoothing the true range, by including several bars into the calculation. I most trade
on a daily time frame so to my default "smoothing" is calculating the true range based on the last 5 days. This pretty much equals how the weekly TR
would be calculated, but since it updates daily we get a different result.

You can chose between displaying the standard ATR, the smoothed ATR or both.

-- Thresholds --

To make it more clear and visually more appealing I added thresholds and I'm plotting warning zones for low volatily.

-- Moving Average Method --

I think the best results from ATR comes when using RMA. But since I wanted to experiment with different options, the moving averages can be done using
RMA, SMA , EMA , Hull MA, or WMA .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?