surjithctly

Stochastic Momentum Index (SMI)

Stochastic Momentum Index (SMI) or Stoch MTM is used to find oversold and overbought zones. It also helps to figureout whether to enter short trade or long trade.

Red Shade in the Top indicates that the stock is oversold and the Green shade in the bottom indicates overbought.

Strategy:

Enter Long once the Overbought Zone ended and there's a crossover below -35.
Exit Long once the oversold zone is ended and there's a crossover.

Enter Short once the oversold zone is ended and there's a crossover above 35.
Exit Short once the Overbought Zone ended and there's a crossover.

Backup: Always use with another indicator because there will be multiple up and down movement in one Trend.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
//Stochastic Momentum Index
// Author: Surjith S M (India)
// Copyright: CC 3.0 
//Thanks UCSgears, lonestar108
study("Stochastics Momentum Index", shorttitle = "Stoch_MTM")
a = input(10, "Percent K Length")
b = input(3, "Percent D Length")
ob = input(40, "Overbought")
os = input(-40, "Oversold")
// Range Calculation
ll = lowest (low, a)
hh = highest (high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2

avgrel = ema(ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ema(ema(diff,b),b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,b)
emasignal = ema(SMI, 10)

h0 = hline(40)
h1 = hline(-40) 

//Color Definition for Stochastic Line
//col = SMI >= 40 ? green : SMI <= -40 ? red : black

plot(SMIsignal, title="Stochastic", style=line, color=black)

plot(emasignal, title="EMA", style=line, color=red)

level_40 = 40
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40

level_m40 = -40
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40

p1 = plot(level_40)
p2 = plot(level_40smi)

p3 = plot(level_m40)
p4 = plot(level_m40smi)
 


fill(p1, p2, color=red, transp=40, title='OverSold')

fill(p3, p4, color=green, transp=40, title='OverBought')