jason5480

Ladder StDev

jason5480 Uppdaterad   
This indicator shows the upwards (green) and downward (red) volatility of the market. It is a standard deviation of the price but with a twist! For the upwards volatility , only the green candles are taken into account, and for the downwards only the red candles are.
Compared to my previous "Ladder ATR" indicator this a different approach to measure the the upwards and downwards volatility of the market by utilizing the standard deviation instead of the ATR. When both measure the volatility they have different "dynamics". Standard deviation increases the weight of larger values over smaller values. The ATR indicator is based on the average of absolute changes. So, if we apply the indicators on a daily chart , ATR considers intraday and between-day data, while the standard deviation calculation includes only daily returns (source price).
Versionsinformation:
  • Added RETURN mode that calculate the standard deviation of the log returns.

Many thanks to @lejmer for his idea of log return mode and for pointing out to me the (un)biased variable option in the standard deviation calculations.

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?