Mohamed3nan

Chande Momentum Oscillator(CMO) & EMA with Divergences

Mohamed3nan Uppdaterad   
Hello Friends,

* Chande Momentum Oscillator (CMO) + EMA + (Regular/Hidden) Divergence + Bullish/Bearish background colors.

* You can edit your options from indicator settings.
Versionsinformation:
*V4 Pinescript.
Versionsinformation:
- Upgraded to Pine Script V5
- Added more customizations
- Improved the UI
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?