ShanghaiCrypto

Simple Alt Coin Strategy - EMA and MACD w/Profit and Stop

This script prints BUY and SELL signals based on settings you input. I use it to save time while scrolling through charts deciding what alts I want to look at.

BUY SIGNALS
Positive EMA Crossover
Positive MACD Crossover
Single Candle Gains

SELL SIGNALS
Profit Capture
Stop Loss

I don't trade based just on the BUY or SELL from this strategy, but I have found that these indicators do very well well looking at the large cap alt coins. It backtests well.

Default Settings EMA 5/12/50, MACD 9/12/26, Single Candle Gain 10%, Stop 10%, Profit Capture 45%

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?