Chikamoto

Asynchronous Bollinger Bands - Async BB

This indicator allows you to draw Bollinger bands using higher timeframes.

Note: The timer of your Bollinger Bands must be a multiple of the current chart of the chart.
For example: If your chart is 4 h and you set the sync value to 3, the Bollinger Bands will be drawn with a 12H time frame. 3 * 4H = 12
If the sync is equal to 1, normal Bollinger bands are drawn and will be no different from the normal Bollinger band .

Using this indicator may be appropriate for fractal perspectives.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?