CheatCode1

Cheat Code- Example 1; Short-Term; Follow the Trend

BTCUSDT ; ETHUSDT ; FILUSDT ;

This strategy is simple and easy to read and takes advantage of conditional signs of trend reversals. It works best in 10-minute time frames for most large and mid-cap crypto. This code is a tutorial for creating a profitable yet easy strategy, and hopefully, it can be put to good use :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?