patterntraders

PT MSTx Stochastic

patterntraders Premium Uppdaterad   
Version 1.0 of our MSTx Stochastic indicator helps determine when a trend is strong vs. exhausted. The indicator is a modified version of the original stochastic . We added a second line for further confluence, which acts as support & resistance . The added smoothing toggle of the indicator can help you get a different perspective of the move. We also added a series of Fibonacci levels that act as pivotal areas. We have two highlighted areas that offer volatility . Our Red zone (upper fibs) should prompt you to look for short entries & our Grey zone (mid fibs), which acts as a neutral/range area.

Main line – Faster settings that move through support/resistance quicker.
Signal line- Slower settings that tend to act as support/resistance for our main line.

Strategy:
Shorting- Look for the Main line to cross down into the Signal line & then retest the Signal line. Stronger signal if algo is active (Maroon).

Longing – Look for the Main line to cross up into the Signal line & then retest the Signal line. Stronger signal if algo is active (Green).

This Oscillator was built around our buy sell indicator & it is used on all time frames for swinging & scalping. It is included as part of the library. Just message us for access!
Release Notes:
V 1.1
- Added alerts for top/bottom exhaustion
Release Notes:
V 1.2
-Added alerts for signal line exhaustion
Release Notes:
V 1.3
-Fixed alert
Release Notes:
V 2.0
-New algo incorporated for HTF confluence
-New band added with specific behavior for HTF analysis (trend band)
-New dot system put in place to give visual on momentum/exhaustion
Release Notes:
V 2.1
-Added alerts for signal line exhaustion (black)
-Added bear/bull labels for divs
-
Release Notes:
V 3.0

-Swing mode feature addon

Join our telegram & discord for updates on our indicators & setups

✔ Website: https://patterntraders.com/

✔ Telegram: https://t.co/svvfkV3H7I?amp=1

✔ Discord: https://discord.gg/bqvYxc3

✔ Twitter: https://twitter.com/onlypatterns
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta patterntraders för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.