IldarAkhmetgaleev

Poor man's volume profile

IldarAkhmetgaleev Uppdaterad   
This is an attempt to get something more or less similar to the volume profile for free.

The code is generated using a template. To change the settings, you may need to regenerate the code. The code has a link to the repository with the template.
Release Notes:
  • Decouple width of history and recent profiles
  • Make profile value independent from profile height
Release Notes: More precise profile value calculation
Release Notes: Fix width with disabled history/last profiles
Release Notes:
  • Fix width with disabled history/last profiles
  • Do not clip recent profile
Release Notes:
  • Fix server study error by adding max_bars_back.
  • Rewrite code to make it simpler but slower.
  • Add option to use custom ticker as volume source.
Release Notes: Fix "screenshot"
Release Notes: Replace green color by teal
Release Notes: Add volume point of control (VPoC) as a line
Release Notes:
  • Use nz() instead of own nan_to_float()
  • Fix history block offset
Release Notes: Volume clusters (those called historical blocks) have been moved to a separate study, see "Poor man's volume clusters".

Study has been significantly optimized. Now you can set the profile size up to 500 bars (limit can be lifted if you change max_bars_back in the source code).
Release Notes: Correct way (I'm sure of it) to calculate row value. It could be wrong.
Release Notes: Fix preview chart
Release Notes: Fix the calculation of the first bar.
Release Notes: Highlight peak volume in a profile
Release Notes: Maybe fix for profile disappearing
Release Notes: Draw a profile using labels
Release Notes: * Fix "Invalid symbol" warning when the custom volume source is enabled.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?