dgmoon

Auto Phivots PP S/R Log /Lin V2 [DM]

dgmoon Uppdaterad   
Greetings, I cover version two since the code has had great changes.
This script has two time frames with a separate symbol from the main window.
Alerts for the two different configurable time frames.
Van use for a big ranges or small and Log Scales.
The colors, extensions, thickness, style of the lines and the labels are completely configurable.
With a few small adjustments it can be used in a separate window with another symbol
Enjoy BigfOOts
Versionsinformation:
Change Chart"
Versionsinformation:
Add condition "barstate"to draw lines
Versionsinformation:
Clean text"

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?