ihsuka942

Elephant - Shooting Star Candles

ihsuka942 Uppdaterad   
This script aims to show elephant and shootingstar candles. Body for elephant are at least 70% of the whole candle. Shootingstar have a body of 35% times the lenht of the full candle. Both are searched with 1.3 Standard Deviations as noise within 100 bars. Colors are ploted if closes above/below 200 SMA
Versionsinformation:
A little acording description
Versionsinformation:
Description in configuration clolor screen
Versionsinformation:
Several corrections respect to ratios and filters for shooting star... These are shown independently SMA 200 in order to point out possible change of trend. Elephant bars also recivied a little correction with respect to the wick size. Shooting stars are shown with 50% of the body and you can change it within a range from 0 to 50%.
Versionsinformation:
Some deffinitions are updated

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?